• Home
  • Nieuws
  • Gemeenschap Brokopondo vraagt hulp voor enorme wateroverlast

Gemeenschap Brokopondo vraagt hulp voor enorme wateroverlast

Gemeenschap Brokopondo vraagt hulp voor enorme wateroverlast

De gemeenschap van Brokopondo heeft via de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc LL.B aandacht gevraagd voor de delen die getroffen zijn door enorme wateroverlast. Hun grieven en wensenpakket is vervat in een petitie en overhandigd op dinsdag 21 juni 2022.

De petitionarissen hebben gevraagd de hulppakketten te vervangen met een financiële bijdrage. Het onmiddellijk oprichten van een compensatiefonds met een minimale inleg van SRD 400 miljoen, behoort ook tot het wensenpakket van de gemeenschap.

“Het opzetten van een crisisplan en het onmiddellijk laten instellen van een diepgaand, deskundig en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de watersnoodramp in het district Brokopondo”, is een van de verlangens uit de petitie.

De parlementsvoorzitter waardeert het dat de gemeenschap de tijd heeft genomen om de petitie in te dienen bij het huis van het volk. “We gaan alles doen als volksvertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat er met de snelste spoed een oplossing komt. We erkennen dat de nood hoog is en we beloven dat we ons werk zullen doen”, spreekt voorzitter Bee, de aanwezigen aan. De petitie is overhandigd door de heer Henry Kaffe, de voorzitter van het Platform van traditionele gezagdragers van Brokopondo.

Klik hier voor de petitie.

<< Terug naar berichten