• Home
  • Nieuws
  • Elke bijdrage van arbeiders, die deel zijn van ons economisch bestel, is elementair

Elke bijdrage van arbeiders, die deel zijn van ons economisch bestel, is elementair

Elke bijdrage van arbeiders, die deel zijn van ons economisch bestel, is elementair

Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) voel ik mij vrijwillig verplicht om op Wrokomandei stil te staan bij het collectief streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid op de werkplek, wat nu sinds 135 jaar geleden wereldwijd symbool staat als Dag van de Arbeid. Vandaag gedenken we de onvermoeibare toewijding van allen, die hun schouders onder het harde werk zetten, om de opbouw van onze samenleving in goede banen te leiden en tonen we erkenning voor de cruciale rol die zij spelen.

De geschiedenis van 1 mei herinnert ons aan de offers die zijn opgebracht voor gelijke arbeidsrechten, veilige arbeidsomstandigheden en andere fundamentele arbeidsvoorwaarden die essentieel zijn in een rechtvaardige samenleving. Elke bijdrage van arbeiders, die deel zijn van ons economisch bestel, is elementair, omdat hun devotie de ruggengraat vormt, die de ontwikkeling van onze natie zal bevorderen. Hoe wij hier ook samenkwamen, de opbouw van dit land is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Toen in 1963 de Arbeidswet in DNA werd aangenomen, golden in Suriname ook de mondiale bepalingen voor allen die arbeid verrichten. Deze wet is laatstelijk op 27 en 29 februari aangepast, waarbij respectievelijk de ontwerpwetten Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs en de Wet Minimumloon met algemene stemmen werden aangenomen, omdat de volksvertegenwoordigers de belangen van hardwerkende Surinamers waarborgen.

In de hoedanigheid van DNA-voorzitter ben ik me als geen ander bewust van de vele uitdagingen waar arbeiders, met name in de dienstverlenende beroepen, in deze tijd van technologische innovatie, mee worden geconfronteerd en ik zal me samen met het college, waar ik leiding aan geef, blijven inzetten voor het beschermen van de arbeidsrechten.

Laat deze Dag der Arbeid een aanzet zijn, om de grensoverschrijdende solidariteit, die we in onze multiculturele samenleving als vanzelfsprekend beschouwen, te manifesteren in een wereld waarin alle arbeiders het respect verkrijgen, wat vereist is, om gelijkheid te doen zegevieren. Namens DNA spreek ik de hoop uit, dat u zal genieten van een bezinningsvolle Wrokomandei.

 

Marinus Bee

<< Terug naar berichten