• Home
  • Nieuws
  • Doodstraf nu officieel geschrapt uit Wetboek Militair Strafrecht

Doodstraf nu officieel geschrapt uit Wetboek Militair Strafrecht

Doodstraf nu officieel geschrapt uit Wetboek Militair Strafrecht

De doodstraf is nu officieel geschrapt uit het Wetboek van Militair Strafrecht. In een openbare vergadering heeft het parlement, op donderdag 12 augustus 2021 breedvoerig gediscussieerd vergaderd over dit wetsontwerp. De wetswijziging is met algemene 37 stemmen goedgekeurd.

Met de goedkeuring van deze wetswijziging is de doodstraf officieel uit het Wetboek van Militair Strafrecht geschrapt.

Achtergrond

Het VN Comité heeft in haar 3e ICCPR rapport van 2015 de Republiek Suriname aangemoedigd al het nodige te verrichten, ten einde de doodstraf uit het Wetboek van Militair Strafrecht te schrappen en toe te treden tot de 2e Facultatief Protocol van het BUPO-verdrag. Dit protocol heeft als doel volledige afschaffing van de doodstraf. Om volledig te kunnen voldoen aan de BUPO verdragsverplichtingen en om toe te kunnen treden tot het 2e Facultatief Protocol, heeft de Republiek Suriname met name het ministerie van Defensie besloten de afschaffing van de doodstraf te actualiseren.

De doodstraf als hoofdstraf is geschrapt. De keuze voor het verwijderen van deze bepaling is overeenkomstig de redenen als genoemd in de toelichting op artikel 9 van Wet van 30 maart 2015, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met herziening van het Wetboek van Strafrecht.

DNA-voorzitter, de heer Marinus Bee MSc. LL.B. heeft na de stemming een ieder gefeliciteerd die gewerkt heeft aan de wetswijziging. “Wij hebben samen ervoor gezorgd dat een belangrijk artikel uit het Wetboek van Militaire Strafrecht is geschrapt, aldus parlementsvoorzitter Bee.

De commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Cheryl Dijksteel LLM MPH (Voorzitter), Melvin Bouva MPA LLB, Evert Karto, mr. Patrick Kensenhuis, Ramon Koedemoesoe, Soewarto Moestadja en Sidik Moertabat.

<< Terug naar berichten