DNA wil relatie met Tweede Kamer herstellen

DNA wil relatie met Tweede Kamer herstellen

De zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden, Z.E. Henk van der Zwan, heeft op donderdag 1 oktober 2020 een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. Tijdens dit bezoek heeft de voorzitter aangegeven dat de focus is om de relatie met de Tweede Kamer te herstellen, ondanks de politieke verschillen.

De historische banden en culturele erfenis willen beide landen behouden. Er is een nieuwe regering, dus ook veranderde beleidsinzichten. Op politiek niveau zijn er reeds gesprekken gevoerd. De zaakgelastigde heeft verder aangegeven, dat er een Nederlandse ambtelijke missie is samengesteld die technische assistentie wil verlenen aan Suriname. Als het fysiek niet mogelijk is, zal dat voorlopig virtueel moeten gebeuren.

De ambassade is nu bezig een nota samen te stellen, waarin de contouren worden uiteengezet voor een debat in de Tweede Kamer gezien de grote belangstelling voor herstel van de relatie tussen beide landen van niet alleen de Surinamers in Nederland maar de totale Nederlandse gemeenschap.

In het verleden heeft Nederland een grote bijdrage geleverd om Suriname uit de crisis te helpen middels leningen. Het is daarom goed zaken in een andere sfeer te brengen en positief te belichten. Suriname wil zo snel als mogelijk de bilaterale samenwerking met Nederland oppakken. Met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Guyana zijn er reeds bilaterale betrekkingen.

DNA hanteert de trias politica leer en moet vanwege de controlerende taak naar de regering toe een onafhankelijke positie innemen. Er is een duidelijke verandering te merken ten opzichte van de laatste tien jaar. De Surinaamse burger is kritischer. Politici houden ook degelijk rekening met de mening en reacties van de burgers. Er is een open parlement gecreëerd door de gewezen voorzitter.

Om DNA dichterbij het volk te brengen is er een DNA TV kanaal, een website en jeugdpagina. De huidige regering wil een pro-Nederlands beleid voeren. Het gaat om de toekomst van beide landen, waarbij de banden op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds begrip en respect verder uitgebouwd zullen worden. Middels een parlementair debat zullen politieke meningsverschillen bespreekbaar gemaakt worden.

<< Terug naar berichten