• Home
  • Nieuws
  • DNA voorzitter ondersteunt Gran Matiproject Marowijne

DNA voorzitter ondersteunt Gran Matiproject Marowijne

DNA voorzitter ondersteunt Gran Matiproject Marowijne

De voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft als gekozen volksvertegenwoordiger en bewoner van het district Marowijne zijn volledige ondersteuning toegezegd aan de uitvoering van het Gran Matiproject. Het project omvat de volgende onderdelen:

1. Renovatie van de VOJ-scholen in het district Marowijne in het bijzonder de renovatie  van de toilettengroep

2. Simulatie van een ernstige ongeluk, waarbij de eerste hulp handelingen gedemonstreerd zullen worden

3. Een vaccinatie prikpunt ten behoeve van de gemeenschap en een ieder die zich zou willen vaccineren tegen het covid-19 virus

De voorzitter roept de totale gemeenschap op, waaronder ondernemers van het district, NGO’s, CBO’s als ook burger om dit project te ondersteunen. De districtscommissaris en andere overheidsstructuren zullen via de DNA-voorzitter als ook de plaatsvervangend bevelhebber worden geїnformeerd over het project.

De vergadering waarin het project is besproken heeft op woensdag 22 september 2021 plaatsgevonden. Naast de voorzitter waren aanwezig:

- Bureau Eenheid (mw. Drs. S. Laurens, dhr. S. Van Throo BSc. en mw. C. Kappar)

- Het Nationaal Leger (plaatsvervangend bevelhebber dhr. Kioe A-Sen, hoofd Civiele Relatie dhr. Hiwat en hoofd Militaire Geneeskundige Dienst dhr. Welzijn)

<< Terug naar berichten