• Home
  • Nieuws
  • DNA-voorzitter herkozen als bestuurslid van ParlAmericas

DNA-voorzitter herkozen als bestuurslid van ParlAmericas

DNA-voorzitter herkozen als bestuurslid van ParlAmericas

Tijdens de 19e plenaire vergadering van ParlAmericas en de 14e bijéénkomst van het Parlementaire Netwerk voor Gendergelijkheid, welke gehouden is van 30 november - 2 december 2022, in Bogota, Colombia, is de DNA-voorzitter, Marinus Bee MSc LL.B, herkozen als lid van het bestuur van de ParlAmericas, voor een periode van twee jaren.

De voorzitter is vanaf 2020 bestuurslid van ParlAmericas en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd, in het realiseren van enkele activiteiten in het kader van klimaatverandering en gendergelijkheid. Suriname is heel actief in ParlAmericas. Naast de voorzitter is het DNA-lid Radjendre Debie MSc tweede vicevoorzitter voor het Parlementaire Netwerk van Klimaatverandering van ParlAmericas.

Het thema van de bespreking waarin de leden Debie MSc, Henk Aviankoi en Jennifer Vreedzaam hebben geparticipeerd is geweest: “Wetgevingsperspectieven voor inclusieve economische groei: Investeren in de zorgeconomie”. De zorgeconomie, die betaald en onbetaald zorgwerk in de publieke en private sfeer omvat, is namelijk één der snelst groeiende economische sectoren ter wereld. Volgens het Wereld Economisch Forum, zal bijna 40% van de te verwachte banen in opkomende beroepen, tussen 2020 en 2023 in de zorgsector gecreëerd worden.

Rekening houdend met sociaal-economische trends zoals vergrijzing, bevolkingsgroei, veranderende gezinsstructuren, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en tekortkomingen in het beschermingsbeleid op sociaal gebied, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat in 2030 het aantal zorgontvangers naar verwachting de 2,3 miljard zal bereiken. Er wordt steeds belangrijker parlementair werk verricht in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om zorgwerk te erkennen alsook de financiering ervan te stimuleren. Door hun wetgevende rol en leiderschap kunnen parlementariërs de economische waarde van de zorgsector bevorderen.

ParlAmericas

ParlAmericas is een parlementaire organisatie binnen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die parlementaire activiteiten met betrekking tot klimaatverandering, gendergelijkheid en parlementair netwerken ondersteunt. Dit wordt onder meer bereikt door middel van innovatieve programma's, dialogen en partnerschappen voor volksvertegenwoordigers van Amerika en het Caribisch gebied, om de hoogste politieke geëngageerdheid te bevorderen onderling en tussen de lidstaten afzonderlijk.

<< Terug naar berichten