• Home
  • Nieuws
  • DNA treft speciale voorzieningen bij het vergaderen

DNA treft speciale voorzieningen bij het vergaderen

DNA treft speciale voorzieningen bij het vergaderen

De Nationale Assemblée heeft als instituut de plicht en de verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden te kunnen werken. Echter is de Covid 19-situatie dermate ernstig dat er speciale voorzieningen/ maatregelen getroffen moeten worden om het werken zowel voor de volksvertegenwoordigers als onze personeelsleden op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken. Vanwege de aangescherpte maatregel vanuit de overheid zijn de niet essentiële afdelingen van de griffie gesloten. Op de essentiële afdelingen zal er gewerkt worden met zo min personeel als mogelijk.

Gezien de richtlijnen in verband met de COVID-19-pandemie stipt opgevolgd worden door het parlement, zijn in 2020 reeds enkele maatregelen doorgevoerd. Om de 1,5 tot 2 meter sociale afstand in acht te nemen is de inrichting van de vergaderzaal aangepast.

Het frequent schoonmaken van de ruimtes is ook één van de belangrijkste maatregelen die het parlement heeft doorgevoerd om de verspreiding van COVID-19 en andere ziekten op de werkvloer te voorkomen. In dit kader hebben de interieurverzorgers van De Nationale Assemblée een training gevolgd en is de kennis bijgebracht hoe om te gaan met chemische veiligheidsvraagstukken, de juiste schoonmaakprocedures en de gezondheidsvoordelen van een schone omgeving.

Verder staan alle Covid-19 preventie maatregelen en protocollen nog steeds overeind en behoren die strikt nageleefd te worden. Zoals normaal zal een ieder zich moeten aanmelden bij de beveiliging, waar u zicht dient te legitimeren. Per ingaande 3 juni 2021 is het betreden van het parlement alleen toegestaan via de hoofdingang. Daar worden de handen ontsmet en wordt de temperatuur opgemeten. Het is verder ook verplicht een mond- en neusbedekking aan te doen.

Voor de parlementariërs, leden van de regering en deskundigen gelden de volgende regels:

- Leden zullen de presentielijst buiten moeten tekenen.

- Er zal vergaderd worden met een minimale bezetting. De overige leden die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn in de vergaderzaal zullen vanuit hun fractiekamer per Zoom of via het HCL netwerk van De Nationale Assemblée in contact staan met de andere leden in de zaal/of de vergadering bijwonen.
Vermeldenswaard is dat van de 51 leden, er 27 gevaccineerd zijn tegen het Corona-virus.

- Tijdens de vergaderingen zal de regering aanwezig zijn op basis van een minimale bezetting. "Alleen de president, vicepresident en maximaal vier ministers mogen lijfelijk aanwezig zijn in de vergaderzaal.

- Namens de regering mogen maximaal zes deskundigen lijfelijk aanwezig zijn in de vergaderzaal. De andere deskundigen zullen de vergadering buiten de zaal volgen. Voor deze groep is er een tent geplaats op het terrein met alle voorzieningen.

Gezien er niemand toegelaten wordt op de publieke tribune, wordt op de pers het beroep gedaan om zoveel als mogelijk de vergaderingen via kanaal 8.4 en onze live streaming te volgen. Indien er behoefte is aan een foto of een interview kan dat worden aangegeven via de mail: informatie@dna.sr of bellen op 8501461.

De beveiliging van het parlement zal toe zien op de naleving van alle preventiemaatregelen. De leiding van DNA zal via aanplakkingen en mededelingen de restricties tot toegang duidelijk kenbaar maken aan alle leden, personeel, de regering, beveiliging en anderen. De Nationale Assemblée zal voortdurend blijven werken aan verbetering van de protocollen.

<< Terug naar berichten