• Home
  • Nieuws
  • DNA stemt voor motie regering over te treffen maatregelen

DNA stemt voor motie regering over te treffen maatregelen

DNA stemt voor motie regering over te treffen maatregelen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 18 september 2020 goedkeuring gegeven aan een motie over de stand van zaken en de maatregelen die de regering moet treffen in verband met de huidige financiële economische situatie in het land. Het gaat om maatregelen die de regering op korte termijn zal moeten treffen. De motie is met 31 stemmen aangenomen.

De motie is eerder ingediend door VHP-fractieleider drs. Asiskumar Gajadien. In de motie heeft de coalitie onder andere aan de regering gevraagd, om zo spoedig mogelijk over te gaan tot een vaste wisselkoers.

Verder heeft de DNA in de motie aan de regering gevraagd:

- Om de kwetsbare groepen in de samenleving te blijven ondersteunen, middels een goed sociaal vangnet, waarbij de volgende aanpassingen noodzakelijk zijn:

  1. Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) van SRD 525 naar SRD 750 per maand;
  2. Algemene Kinderbijslag (AKB) van SRD 50 naar SRD 75 per maand;
  3. Financiële bijstand voor mensen met een beperking van SRD 325 naar SRD 500 per maand;
  4.  Opvang van schoolvervoer;

- De fiscale heffingskorting van SRD 750 per maand te handhaven;

- De controle op prijsopdrijvingen te intensiveren, zodat de samenleving wordt beschermd;

- Om voor 30-tal basisgoederen maximum verkoopprijzen vast te stellen en

- De aanschaf en distributie van de goederen transparant te laten verlopen.

 

Verder is gevraagd om de inkomsten van de staat te verhogen middels:

- Opvoering van controle en aanpassing van royalty’s bij de kleinschalige goudwinning;

- Aanpassing van grondhuurtarieven en spoedige implementatie van grondconversie;

- Opvoering op de controle van uitvoer van rondhout en vis;

- De tarieven van de nutsvoorzieningen te rationaliseren, gepaard gaande met doorlichting van deze bedrijven;

- In deze crisissituatie de twee goudmaatschappijen te vragen een extra bijdrage te leveren voor een crisisheffing;

- Om steeds overleg te blijven plegen met relevante groepen om de te treffen maatregelen in harmonie te doen plaatsvinden;

- Om de communicatie met de samenleving te intensiveren ten einde de betrokkenheid en het begrip bij de samenleving te vergroten;

- De personen verantwoordelijk voor de huidige financiële debacle binnen wet en recht te doen vervolgen;

- De Nationale Assemblée te blijven informeren over de overgenomen financieel-economische crisis en de voortgang van de aangedragen oplossingen.

Na aanname van de wet heeft DNA voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B, aangegeven, dat de stemming een krachtige ondersteuning is voor de regering. Verder heeft de parlementsvoorzitter de regering gefeliciteerd voor het uitzetten van het beleid en voor de overtuiging die gegeven is aan DNA.

<< Terug naar berichten