DNA start Academische week met personeelsdag

DNA start Academische week met personeelsdag

Ten einde de wetgevende-, bestuurlijke- en controlerende bevoegdheden van De Nationale Assemblée beter uit te oefenen, heeft het parlement van dinsdag 8 maart tot en met vrijdag 11 maart 2022 een Academische week georganiseerd. Op de eerste dag, die speciaal georganiseerd is voor het griffiepersoneel, is er informatie gedeeld met de medewerkers over enkele veranderingen die doorgevoerd zullen worden binnen de organisatie.

De dag is aangevangen met een gebed en vervolgd met toespraken van de parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B, de vicevoorzitter drs. Dew Sharman en de substituut griffiers Agatha Ramdass LL.M en mr. Dino Oedit.

“Zoals velen denken bestaat het parlement slechts uit 51 DNA-leden, maar dat is het niet. Het ondersteunend personeel maakt ook deel uit van het geheel. Uw bijdrage om de organisatie in stand te houden is geweldig. U inzet dagelijks is onvermoeibaar en dat waarderen wij. Wij focussen ons op de groei van het personeel,” sprak voorzitter Bee de medewerkers toe in zijn openingstoespraak.

Ook de vicevoorzitter Sharman, heeft de nadruk gelegd op de bijdrage en inzet van het personeel. De substituut griffiers zijn tijdens hun bijdrage ingegaan op het verhuisplan van een deel van het ondersteunend personeel van het huidig pand aan de Onafhankelijkheidsplein naar het nieuw gebouw aan de Henck Arronstraat. Daarnaast is er ook informatie gedeeld over de introductie van uniform van het personeel en het strategisch beleidsplan 2022 -2026. In het beleidsplan is onder ander een SWOT-analyse gemaakt van de sterktes en zwaktes van de organisatie.

De personeelsdag is afgesloten met een interactieve motivatie sessie.

De academische week wordt morgen, woensdag 9 maart 2022 vervolgd. Dan zal er aandacht besteedt worden aan “Burgerparticipatie en de Indicatoren van goed en bestuur.”

<< Terug naar berichten