• Home
  • Nieuws
  • DNA sluit tweede ronde behandeling ontwerpwet Decreet Uitgifte domeingrond en Zegelwet af

DNA sluit tweede ronde behandeling ontwerpwet Decreet Uitgifte domeingrond en Zegelwet af

DNA sluit tweede ronde behandeling ontwerpwet Decreet Uitgifte domeingrond en Zegelwet af

Het parlement heeft op donderdag 26 augustus de behandeling van de ontwerpwetten houdende; nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond (S.B. 1982 no. 11, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) en Zegelwet (G.B. 1872 no.13, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B 2001 no.37) voortgezet. Aan de orde is de tweede ronde voor de regering, maar na diep beraad is besloten de behandeling van deze wetten te verdagen tot nader orde.

Zowel het parlement als de regering hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om overleg te plegen. Tijdens de behandeling is er onder andere gediscussieerd over grondconversie, de ratio achter de verlaging van de Zegelwet, de inzetting van grond om armoede op te lossen, grondhuur en erfpacht voor bebouwing en conversie van landbouwgronden.

<< Terug naar berichten