• Home
  • Nieuws
  • DNA keurt Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand goed

DNA keurt Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand goed

DNA keurt Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand goed

De Nationale Assemblée (DNA), heeft op donderdag 5 augustus 2021 de wet houdende verlenging van de termijn van de Burgerlijke Uitzonderingstoestand zoals afgekondigd in de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151), zoals gewijzigd bij S.B. 2021 no. 20 (Wet Verlenging Burgerlijke Uitzonderingstoestand augustus 2021) goedgekeurd. Met 28 stemmen vóór en 13 stemmen tegen, is de uitzonderingtoestand die op 8 augustus vervalt, met twaalf maanden verlengd.

De handhaving van deze periode is noodzakelijk vanwege de aanhoudende dreiging die de COVID-19 pandemie vormt voor de volksgezondheid van Suriname, gelet op de epidemiologische rapportages, alsmede de voortdurende binnenlandse transmissie van het virus. De verlenging van de burgerlijke uitzonderingstoestand stelt de regering in staat om in vooraf aangegeven periode, de noodzakelijke maatregelen te kunnen blijven treffen om de COVID-19 pandemie te beheersen.

Het initiatiefvoorstel is ingediend op 29 juli 2021, door drs. Asiskumar Gajadien en Miquella Soemar-Huur BSc.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden Cheryl Dijksteel LLM MPH (voorzitter), ir. Stephen Tsang, Edgar Sampie, drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel MPA, Jennifer Vreedzaam en Roy Mohan.

<< Terug naar berichten