• Home
  • Nieuws
  • DNA keurt nieuwe regels voor Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring goed

DNA keurt nieuwe regels voor Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring goed

DNA keurt nieuwe regels voor Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring goed

Het parlement heeft op maandag 23 december 2019 met algemene 28 stemmen goedkeuring verleend aan de ontwerpwet Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring. Deze nieuwe wet is noodzakelijk ter uitvoering van artikel 14 van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 85) 1, inzake de inrichting, de bestemming, het beheer van en het toezicht op Penitentiaire Inrichtingen en Huizen van Bewaring. Voor deze wet, heeft de Wet Delinquentenzorg (1979) als basis gediend.

Middels deze wet zijn er regels opgenomen ter waarborging van het resocialisatieproces voor gedetineerden die moeten terugkeren in de maatschappij. De wet gaat niet over cijfers en boeken, maar over mensenlevens en personen die moeten letten op gedetineerden en die ervoor moeten zorgen dat de gedetineerden weer goed in de samenleving terechtkomen.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden drs. Rossellie L. Cotino MSc (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera MPA , Aida Nading, Ronnie Brunswijk MBA, Keshopersad Gangarampanday, Carl Breeveld BTh en Guilliano Snip.

Met de goedkeuring van deze wet heeft het parlement de laatste openbare vergadering voor 2019 gehouden. Het ligt in de bedoeling om op vrijdag 10 januari 2020 de agenda van donderdag 19 december 2019 voort te zetten. Op de agenda staan voor deze vergadering nog de behandeling van de Huurwet Woonruimte 2018 en de Wet Industriële Hennepteelt. Het parlement zal zijn werkzaamheden tot aan het verkiezingsreces voortzetten. Er zijn ongeveer vijftien wetten, die de komende drie maanden afgerond moeten worden.

Aan het eind van de vergadering hebben de voorzitter, de fractieleiders en andere leden de gemeenschap fijne dagen toegewenst.

<< Terug naar berichten