• Home
  • Nieuws
  • DNA informeert wetgevingsstudenten over procedure en waarborging van kwaliteit van (initiatief)wetten (1)

DNA informeert wetgevingsstudenten over procedure en waarborging van kwaliteit van (initiatief)wetten

DNA informeert wetgevingsstudenten over procedure en waarborging van kwaliteit van (initiatief)wetten  (1)

De studenten van de postmaster opleiding wetgeving van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) hebben op maandag 15 april 2024 een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée (DNA). Het doel van het bezoek is om de studenten kennis te laten maken met de volgende processen waar DNA aan werkt, te weten:

* wetsvoorstellen, zoals de procedures voor het onderzoek van door de regering ingediende wetsvoorstellen

* de indiening van initiatiefwetsvoorstellen en

* het waarborgen van de kwaliteit van wetsvoorstellen

De vicevoorzitter drs. Dew Sharman heeft de opening verricht waarna de presentatie is aangevangen. “Als vicevoorzitter van De Nationale Assemblée benadruk ik het belang van modernisering en de herziene vastlegging van de aanwijzingen voor de Regelgevingstechniek in de (digitale) werkprocessen van verschillende organen. Dit streven is gericht op een effectieve toepassing door alle betrokkenen, inclusief De Nationale Assemblée zelf”, zegt vicevoorzitter Sharman.

De presentatie met als titel ‘De procedures voor de behandeling van ontwerpwetten en het waarborgen van de kwaliteit van wetgeving binnen De Nationale Assemblée’ is verzorgd door mr. Clyde Soetodirjo MLLS en mr. Maarten Ferier die werkzaam zijn op de afdeling ‘Juridische Ondersteuning’ van het parlement.

Er zijn vragen gesteld door zowel de docenten als de studenten. Daarnaast heeft er ook een uitwisseling van ideeën plaatsgevonden. De gestelde vragen zijn beantwoordt door zowel de inleiders als de vicevoorzitter.

In oktober 2023 is het ministerie van Justitie en Politie met de Adek overeengekomen een tweejarige postmaster opleiding wetgeving op te zetten. Het doel is om overheidsjuristen op te leiden tot wetgevingsjuristen die na de opleiding met goed gevolg te hebben afgerond in staat zijn kwalitatieve wetgeving voor te bereiden.

<< Terug naar berichten