• Home
  • Nieuws
  • DNA geeft goedkeuring aan wijziging Wet op Staatsschuld en Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand

DNA geeft goedkeuring aan wijziging Wet op Staatsschuld en Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand

DNA geeft goedkeuring aan wijziging Wet op Staatsschuld en Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 25 september 2020 de behandeling van de Wet op de Staatschuld en Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand voortgezet. Met algemene 32 stemmen is de Wet op Staatsschuld gewijzigd en goedgekeurd. Ook de ontwerpwet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand is aangenomen met algemene 32 stemmen. De behandeling van deze wetsontwerpen heeft op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020 aaneensluitend plaatsgevonden. De NDP-fractie heeft zich van stemming onthouden.

De wetsontwerpen

Volgens de Wet op de Staatsschuld is de minister bevoegd geldelijke schuldverplichtingen, waarborg-verplichtingen daaronder begrepen, te vestigen ten laste van de Staat voor zover daarvoor, behoudens het bepaalde in de artikel 3 lid 5 en 3a, een obligoplafond niet te boven wordt gegaan.

De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151) heeft als overgangsbepaling bepaald een inschatting van de behoefte voor de financiering van de noodvoorzieningen in het kader van de verdere uitbraak en verdere verspreiding van COVID-19 te vertragen of te beperken.

De DNA-voorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft na de aanname van de wet een ieder gefeliciteerd met de voorbereiding en aanname van de wetsonwerpen.

Initiatiefnemer tevens fractieleider van de coalitie, drs. Asiskumar Gajadien, heeft tijdens zijn toespraak de collega-parlementariërs bedankt voor hun inzet. “De vruchten van deze wet zullen wij en ook de samenleving plukken,” zegt Gajadien.

Naast de initiatiefnemers Gajadien en Miquella Soemar-Huur BSc. heeft de commissie verder bestaan uit de leden drs. Rabin Parmessar, dr. Gregory Rusland. Jennifer Vreedzaam, Evert Karto, drs. Ronnie Asabina en Chuanrui Wang LL.B.

<< Terug naar berichten