• Home
  • Nieuws
  • DNA delegatie participeert aan paneldiscussie tijdens de 5WCSP georganiseerd door de IPU

DNA delegatie participeert aan paneldiscussie tijdens de 5WCSP georganiseerd door de IPU

DNA delegatie participeert aan paneldiscussie tijdens de 5WCSP georganiseerd door de IPU

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B, heeft samen met DNA leden drs. Asiskumar Gajadien en Tashana Lösche geparticipeerd aan de paneldiscussie over de reactie van parlementen op de COVID-19-pandemie, tijdens de Wereldconferentie van de Interparlementaire Unie (IPU) in Wenen, Oostenrijk.

De delegatie heeft tijdens de discussie in haar betoog aangegeven dat de DNA, na de eerste besmettingen meteen terstond maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding van covid te voorkomen. Enkele van deze maatregelen zijn:

1. Het houden van virtuele Commissievergaderingen

2. Het gebruik van desinfecterende handgeld en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht gesteld voor leden, personeel en bezoekers van het Parlement.

3. Vanaf juni 2021 voert de covid-19 mobiele swab unit van de GGD snel testen uit voor aanvang van de bijeenkomsten.

4. Het personeel werkt zoveel mogelijk vanuit huis en het personeel dat aanwezig moet zijn werkt in ploegen

5. De Nationale Assemblée is van mening dat parlementariërs het goede voorbeeld moeten geven en heeft daarom burgers opgeroepen zich te laten vaccineren.

“Het verminderen van de impact van Covid-19 op de democratie is een dringende zaak en moet als zodanig worden aangepakt. Als we wachten tot de pandemie voorbij is om deze zaken aan te pakken, zal het waarschijnlijk te laat zijn”, heeft voorzitter Bee aangegeven. De parlementsvoorzitter eindigde zijn betoog door de hoop uit te spreken dat er binnenkort afscheid kan worden genomen van de COVID-19 pandemie.

De sprekersconferentie wordt morgen, woensdag 8 september 2021 voortgezet. Voortbouwend op het virtuele segment van vorig jaar en het overkoepelende thema van parlementair leiderschap voor een effectiever multilateralisme dat vrede en duurzame ontwikkeling voor mens en planeet oplevert. Op de tweede dag van de paneldiscussies zullen de actuele thema's door de voorbereidende commissie moeten worden geïdentificeerd. Dit is een waardevolle gelegenheid voor directe interactie tussen parlementaire leiders. De conferentie wordt afgesloten met een verklaring over parlementair leiderschap voor een effectiever multilateralisme dat zorgt voor vrede en duurzame ontwikkeling voor mens en planeet.

<< Terug naar berichten