• Home
  • Nieuws
  • De wet Hazardspelen, Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen goedgekeurd

De wet Hazardspelen, Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen goedgekeurd

De wet Hazardspelen, Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen goedgekeurd

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is om nieuwe regels vast te stellen heeft De Nationale Assemblée in de openbare vergadering van dinsdag 5 september 2023 de wet Hazardspelen, Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen goedgekeurd.

- De ontwerpwet houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen (Loterijwet) is goedgekeurd met 29 stemmen vóór en nul tegen.

- De ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78) is aangenomen 30 stemmen vóór en één tegen.

- De ontwerpwet houdende regels met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen (Wet Hazardspelen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet Casinobelasting 2002 is aangenomen met 28 stemmen vóór en twee tegen.

De drie bovengenoemde wetten zijn voorbereid door de commissie van rapporteurs bestaande uit; drs. Asiskumar Gajadien, mr. Ebu Jones LL.B, Edgar Sampie, Melvin Bouva MPA LL.B, Henk Aviankoi, drs. Ronny Asabina en Reshma Mangre MSc. De aangepaste ontwerpwetten zijn ingediend door de regering op 1 september 2023.

Algemeen

Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering en terrorisme financiering. Reeds in 1996 stelde de Financial Action Task Force (FATF) dat er een duidelijk verband is tussen kansspelen en money laundering, omdat ze een ready-made excuus zijn voor een groot vergaard vermogen zonder een zichtbare bron. Met betrekking tot loterijen is het belangrijk om de identiteit van de winnaar(s) in de gaten te houden. Het gevaar bestaat dat winnende loten voor een hoger bedrag worden opgekocht en daarbij grote sommen geld worden witgewassen. Vrijwel alle landen in de wereld, ook Suriname, hebben verplichtingen om maatregelen te treffen tegen money laundering en de financiering van terrorisme. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot de zogenaamde blacklisting van het land en totale economische isolatie. Het is van belang dat alle economische actoren in Suriname en vooral organisatoren van kansspelen hun rol vervullen, zodat blacklisting van Suriname wordt voorkomen.

<< Terug naar berichten