• Home
  • Nieuws
  • Covid-19 testen vooraf aan start Algemene Politieke Beschouwingen in DNA

Covid-19 testen vooraf aan start Algemene Politieke Beschouwingen in DNA

Covid-19 testen vooraf aan start Algemene Politieke Beschouwingen in DNA

Het hoogste orgaan van staat heeft op donderdag 3 juni 2021 een aanvang gemaakt met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Voor aanvang van de vergadering hebben alle parlementariërs, leden van de regering, deskundigen en het personeel van de griffie een snel test op het Covid-19 virus gedaan. De testen zijn uitgevoerd door het covid-19 mobiele swab unit van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.

Bij aanvang van de APB is de regering ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de Covid-19 situatie in het land. Daarna hebben leden vragen gesteld. Het parlement is laat in de middag van start gegaan met de APB. De APB die een voorloper is op de behandeling van de begrotingswetten over het dienstjaar 2021, geeft ook ruimte aan de verschillende fracties die in het parlement vertegenwoordigd zijn om via hun fractieleider in te gaan op de jaarrede van president.

Bij aanvang van de APB is de eerste ronde voor het parlement afgerond. De assembleeleden die het woord hebben gevoerd zijn: drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabin Parmessar, Dinotha Vorswijk BSc, drs. Ronny Asabina, dr. Gregory Rusland en Mahinderkoemar Jogi. Op dinsdag 8 juni 2021 wordt de APB voortgezet met de eerste ronde voor de regering.

<< Terug naar berichten