• Home
  • Nieuws
  • Commissie bespreekt ontwerpwet grondenrechten met Traditioneel gezag

Commissie bespreekt ontwerpwet grondenrechten met Traditioneel gezag

Commissie bespreekt ontwerpwet grondenrechten met Traditioneel gezag

De commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot collectieve rechten van de inheemse volken en tribale volken heeft op woensdag 15 november 2021 een bespreking gehad met het traditioneel gezag van de Kwinties en de Matawai. Om te komen tot een goed wetsproduct worden de betrokkenen uitgenodigd om van gedachten te wisselen.


Voor deze bespreking zijn ook uitgenodigd de voorzitter commissie grondenrechten, mevrouw Patricia Meulenhof. De commissie voorzitter, drs Asiskumar Gajadien en mevrouw Meulenhof hebben de ontwerpwet doorgenomen met het traditioneel gezag, waarna ze vragen konden stellen en feedback konden geven op de ontwerpwet.
Het doel van deze wet is de garandering van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de Inheemse- en Tribale volken in Suriname. Hiertoe worden deze volken als zodanig erkend als rechtspersoon, zodat zij nu, in tegenstelling tot voorheen, voor en namens zichzelf als collectief op recht en in het bijzonder een rechtspraak een beroep kunnen doen.


De wet is op 15 juni 2021 ingediend door de regering. De commissie bestaat uit de leden; drs. Asiskumas Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Josafath Kanape, mr Ebu Jones LL.B, drs Patricia Etnel MPA, drs Ronny Asabina en Ronny Aloema.<< Terug naar berichten