• Home
  • Nieuws
  • Boodschap Marrondag: Samenwerken aan een toekomst, waarin het belang van elke Surinamer wordt gewaarborgd

Boodschap Marrondag: Samenwerken aan een toekomst, waarin het belang van elke Surinamer wordt gewaarborgd

Op deze bijzondere dag wil ik namens De Nationale Assemblée (DNA) een bijzondere felicitatie doen uitgaan naar iedereen, die Mama Sranan een warm hart toedraagt. Hoewel de viering van Marrondag nog geen 20 jaar geleden veelal werd beschouwd als onderonsje van de weggelopen nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen, zien wij dat de feestelijkheden van deze markante dag voor de Surinaamse historie, nu een landelijk karakter kennen.

Elke Srananman, die de geschiedenis van ons prachtig land kent, zal moeten erkennen, dat deze dag de omwenteling teweegbracht, die Suriname tot de multiculturele smeltkroes van vandaag heeft doen verworden. Op deze datum in 1760 werd het verdrag getekend, dat uiteindelijk zou resulteren in de definitieve afschaffing van de slavernij bijna een eeuw later. Ons samenzijn in dit prachtig land, werd dus met de ondertekening van het zogeheten vredesverdrag op die datum bepaald.

Als DNA-voorzitter doet het mij goed, dat het geacht college, waar ik thans leiding aan geef, zich op dit moment beijverd om eindelijk de rechten van deze geweldige Surinamers vast te leggen in de ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken. De aanname van deze wet zal de bevestiging zijn op de nationale toewijding voor wat betreft de inclusiviteit, rechtvaardigheid en het respect voor de culturele diversiteit, die kenmerkend staan voor onze natie. Het is de hoogste tijd, dat we als natie minder stilstaan bij de geleverde strijd voorafgaand aan het vredesakkoord, maar meer de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkheid in ons mooi land omarmen en samenwerken aan een toekomst, waarin het belang van elke Surinamer wordt gewaarborgd.

Ik wens u allen een bezinningsvolle Marrondag toe, dat die mag inspireren de erfenis van onze voorouders om te zetten in het paradijs, waar wij als Srananman aan zijn verpand. Bikasi.., heri libi te na dede, wi sa feti gi Sranan!

De Voorzitter van De Nationale Assemblée,

Marinus Bee

<< Terug naar berichten