• Home
  • Nieuws
  • Bond Binnenlandse zaken brengt bezoek aan DNA voorzitter

Bond Binnenlandse zaken brengt bezoek aan DNA voorzitter

Bond Binnenlandse zaken brengt bezoek aan DNA voorzitter

De Bond bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), heeft op woensdag 24 augustus 2021, een bezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. De bond die eerder actie heeft gevoerd, is de situatie ten aanzien van ontwikkelingen binnen het ministerie beu. Zo zijn afspraken die eerder gemaakt waren met de leiding van het ministerie volgens de bond niet nagekomen.

De volgende zaken genieten volgens de bond een spoedige oplossing:

- Uitbetaling van salarissen van enkele ambtenaren

- Eerder gemaakte afspraken

- Achterstallige betaling van salarissen

- Oplossingen binnen de Kustwacht (voorzieningen en trainingen voor de bemanning) en

- Bevorderingen en benoemingen van ambtenaren die opgebracht moeten worden

Voorzitter Bee heeft tijdens het gesprek aangegeven dat er vanuit de verantwoordelijkheid van het parlement getracht zal worden om de bond en de leiding van het ministerie aan tafel te krijgen. Samen zal een traject worden uitgezet om te komen tot een oplossing. De parlementsvoorzitter heeft de bond gevraagd, ruimte te bieden om het overleg te arrangeren.

“Primair gaan we ons niet bezighouden met het inhoudelijke, omdat er nog ruimte is om met elkaar te praten. Voor nu lijkt het mij goed dat partijen met elkaar in een open sfeer communiceren, om te komen tot een oplossing”, aldus DNA-voorzitter Bee. Voorzitter Bee hoopt dat dit probleem in deze tijd van crisis opgelost zal worden. De parlementsvoorzitter heeft de bond ten slotte opgeroepen om in de periode van dialoog geen actie te voeren.

<< Terug naar berichten