• Home
  • Nieuws
  • Bond bij SWM uit misnoegen in petitie aan DNA- voorzitter

Bond bij SWM uit misnoegen in petitie aan DNA- voorzitter

Bond bij SWM uit misnoegen in petitie aan DNA- voorzitter

In een, één pagina tellende petitie heeft de bond bij de Surinaamse waterleiding maatschappij (SWM), haar misnoegen geuit over de situatie rond het parastataalbedrijf. De voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee Msc. LL.B. heeft de petitie in ontvangst genomen, op donderdag 14 oktober 2021.

De leden van de Surinaamse Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO) hebben de situatie rond de overbruggingstoelage onder de aandacht van de parlementsvoorzitter gebracht. In de petitie is verder opgenomen; dat de leden vanaf september 2021 gesprekken hebben gevoerd met de directeur, gedurende de periode dat er geen cao getekend kon worden. Intussen heeft de Bemiddelingsraad van geheel Suriname zich met de zaak bemoeit en uiteindelijk een oordeel geveld hierover. Zo hebben de leden zich kunnen terug vinden en zijn ook akkoord gegaan met het oordeel van de Bemiddelingsraad. Tot op heden is er volgens de bond geen akkoord bereikt met de directie. Aan de DNA-voorzitter wordt daarom gevraagd om te helpen aan een oplossing.

Voorzitter Bee heeft na ontvangst van de petitie aangegeven dat tijdens een gesprek met de president, de inhoud van de petitie besproken zal worden. “Partijen dienen de uitspraak van de Bemiddelingsraad te respecteren. Wij hopen daarom op één lijn te staan met elkaar, zodat er uitvoering kan worden gegeven aan de rol van de Bemiddelingsraad in deze. Het vertrouwen is in uw handen als vertegenwoordiging, dat u op een correcte manier invulling geeft aan uw bondsstaking”, heeft de parlementsvoorzitter toegevoegd.

Klik hier voor de petitie.

<< Terug naar berichten