Beleid moet minder mensen behoeftig maken

Beleid moet minder mensen behoeftig maken

De regering van Suriname heeft op dinsdag 31 januari 2023 het Sociaal programma gelanceerd. Hiermee wordt de overstap gemaakt van object- naar subjectsubsidie. Circa 40.000 tot 60.000 kwetsbare huishoudens zullen een koopkrachtversterking ontvangen van SRD 1800. Zeven goederen/diensten worden hiermee gesubsidieerd te weten;
• brandstof
• elektriciteit
• water
• gas
• basisvoeding
• transport en
• medicamenten

Marinus Bee MSc. LL.B, voorzitter bij De Nationale Assemblée, is blij met de lancering van dit project omdat het taak van de regering is om zwakke huishoudens op te vangen. De parlementsvoorzitter hoopt het beleidsdocument te lezen ten aanzien van dit project. “Vandaag gaan we mensen een moni karti geven, maar wat zal de situatie over vijf jaren zijn? Zal het ons lukken met het beleid dat we willen voeren om de mensen uit armoede te halen? We moeten een moment bereiken dat er minder mensen behoeftig zijn”, meent de voorzitter.

<< Terug naar berichten