Belastingwetten aangenomen door parlement

Belastingwetten aangenomen door parlement

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op vrijdag 15 januari 2021 drie belastingwetten te weten de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet Loonbelasting, Inkomstenbelasting en Omzetbelasting goedgekeurd.

Hoewel deze wetten samen zijn behandeld zijn ze apart in stemming gebracht. De wet Loonbelasting en Inkomstenbelasting zijn met algemene 31 stemmen vóór en 10 tegen aangenomen.

De wet Omzetbelasting is ook in stemming gebracht en aangenomen met 29 stemmen voor en 10 tegen. De BEP-fractie heeft zich bij de stemming voor deze ontwerpwet onthouden van stemming.

Voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B heeft de samenleving gefeliciteerd met deze mijlpaal. “Door hard te werken, door diepgang en discussie in te bouwen zijn niet alleen moties aangenomen, maar ook drie wetten goedgekeurd om het transparante en prudent beleid voort te zetten,” zegt de assembleevoorzitter.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, drs. Asiskumar Gajadien,  heeft gezegd, dat de regering niet zo graag verhogingen wil doorvoeren, maar in elf maanden wat geld wil ophalen om aan enkele verplichtingen te kunnen voldoen.

De Commissie van Rapporteurs van de ontwerpwetten Loon- en Inkomstenbelasting heeft naast voorzitter Gajadien bestaan uit de leden drs. Rabin Parmessar, Chuanrui Wang BSc, Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, drs. Ronnie Asabina en Obed Kanape.

In de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet Omzetbelasting hebben zitting gehad de leden drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabin Parmessar, Chuanrui Wang BSc, Jennifer Vreedzaam, Reshma Mangre MSc, drs. Ronnie Asabina en Obed Kanape.

<< Terug naar berichten