Behandeling MOP aangevangen

Behandeling MOP aangevangen

De Nationale Assemblée heeft op maandag 13 december 2021 een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (MOP 2022-2026). Het MOP is een plan dat over een periode van 5 jaar wordt vastgesteld. Conform artikel 40 van de Grondwet dient het ingediend te worden aan DNA ter goedkeuring. Het doel, de uitgangspunten, de voorgenomen prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid zijn zaken die zijn opgenomen in het plan. Op de eerste dag hebben naast de leden van de commissie ook leden buiten de commissie vragen gesteld en aandachtspunten aangehaald bestemd voor de regering. DNA-voorzitter Bee heeft de openbare vergadering om 20.13 uur verdaagd naar dinsdag 14 december 2021 om 10.00 uur.

De commissie bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Vz), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel MPA, mr. Ebu Jones LL.B en mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics. De vaste toehoorders zijn: Chuanriu Wang LL.B, ir. Stephen Tsang, Evert Karto, Melvin Bouva MPA LL.B, Ronny Aloema, mr. Patrick Kensenhuis en  Jennifer Vreedzaam.

<< Terug naar berichten