Begrotingsbehandeling 2020 aangevangen

Begrotingsbehandeling 2020 aangevangen

In De Nationale Assemblée (DNA) is de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020, Wet Staatsbegroting 2020, gestart op maandag 9 november 2020. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen over alle 17 ministeries behandeld. De spreektijd voor de verschillende fracties in het parlement was gesteld op:

VHP                 5 uren

NDP                 4 uren

ABOP               2 uren

NPS                  45 minuten

BEP                  30 minuten

PL                    30 minuten

In de eerste ronde voor het parlement is de Commissie van Rapporteurs, onder voorzitterschap van het lid drs. Asiskumar Gajadien, aan het woord gekomen. De andere leden van de commissie zijn: drs. Rabindre Parmessar, Dinotha Vorswijk BSc., drs. Ronny Asabina, drs. Patricia Etnel, Jennifer Vreedzaam en Cheryl Dijksteel LLM MPH. Verder hebben ook leden buiten de commissie, drs. Mohammad Mohab-Ali, Annie Sadi, Evert Karto, Remi Kanapé, Niesha Jhakry LL.B, Remi Tarnadi, Ivanildo Plein, Fogatie Aserie, Tashana Lösche, Soerjani Mingoen, Soewarto Moestadja, Mohamedsafiek Gowrie, Joan Wielzen, Genevievre Jordan BSc, Iona Edwards, Chuanrui Wang LL.B, Sergio Akiemboto MBA, Sham Binda, ir. Stephen Tsang, Sidik Moertabat en Claudie Sabajo, op de eerste dag het woord gevoerd. 

De resterende spreektijden van de verschillende fracties zijn:

VHP                 2 uur en 32 minuten

NDP                 1 uur en 26 minuten

ABOP               1 uur en 9 minuten

NPS                  14:25 minuten

BEP                  ---------------

PL                    13:29 minuten

De vergadering is rond 18.45 uur verdaagd naar morgen, dinsdag 10 november 2020, om 9.00 uur. Wilt u de vergadering nogeens bekijken kunt u de herhaling volgen via DNA TV kanaal 8.4 of via onze YouTube kanaal.

 

<< Terug naar berichten