Voorzitter Bee ontvangt petitie personeel Cevihas

Voorzitter Bee ontvangt petitie personeel Cevihas

Het verlenen van toestemming door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan het visverwerkingsbedrijf Deep Sea Atlantic om in het vervolg zijn boten niet bij Cevihas maar bij Sail te lossen, is een zeer verontrustend besluit voor het Cevihas-personeel. Om deze beslissing heeft de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47), mede namens het personeel van de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas), op dinsdag 2 februari 2021 een petitie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B.

In de petitie is opgenomen dat Cevihas een gezond bedrijf is, niet afhankelijk is van overheidssubsidies en zijn inkomsten genereert uit een uitgebreid pakket aan diensten die aan de 200 vissersvaartuigen worden verleend. Er is in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de diensten af te stemmen op het afhandelen van dit aantal boten.

Bezorgdheid

“Geen enkel bedrijf zal een significante en abrupte terugval van 40 procent van zijn inkomsten kunnen overleven, omdat het wegvallen van Deep Sea Atlantic met zijn vloot een enorme financiële aderlating zal betekenen voor het bedrijf,” staat in de petitie.

De werknemers en hun gezinnen zijn bezorgd over hun toekomst. Op het parlement wordt het beroep gedaan om alles in het werk te stellen dat de maatregel wordt teruggedraaid en dat de leiding en het personeel van Cevihas het voortbestaan van dit bedrijf kunnen waarborgen en verder ontwikkelen.

Terugval

“Ik heb iets interessants gehoord en dat is dat het bedrijf goed boert en zonder subsidie zich staande weet te houden. Wat u naar voren heeft gebracht, heeft mijn hart geraakt ja,” heeft voorzitter Bee de aanbieders van de petitie voorgehouden. Volgens de voorzitter is de terugval van 40 procent in inkomsten enorm.

DNA zal vanuit haar verantwoordelijkheid deze kwestie bespreken met de hoogste leiding van het land om deze beslissing opnieuw te bekijken. Belangrijk is dat de weinige goed draaiende staatsbedrijven worden behouden en zelfs verder worden uitgebreid naar beter functioneren.

Het parlement gaat serieus om met de nood, zoals in de petitie is verwoord. Ook de bezorgdheid van de werknemers, is volgens voorzitter Bee terecht. Hij heeft beloofd deze kwestie te bespreken met de hoogste leiding van het land en zal binnen een week terugkoppelen met de bonden.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten