Padieproducenten dienen petitie in bij DNA

Een afvaardiging van padieproducenten uit de districten Nickerie, Coronie en Saramacca heeft op dinsdag 28 augustus 2018 een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons. De petitionarissen vragen gelet op de precaire situatie onder andere aandacht voor de lage padieprijzen. Aan de DNA wordt gevraagd om te bemiddelen zodat er opheffing komt van het verschil tussen de kostprijs en de door opkopers geboden opkoopprijs.

Voorzitter Simons is er content over dat de petitionarissen niet alleen het probleem hebben geschetst,  maar ook oplossingsmodellen in hun brief hebben opgenomen. Zij zal zich in deze voorstellen verdiepen. Zoals normaliter het geval is zal de petitie worden gedeeld met leden van de vaste commissies, in dit geval die van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel, Industrie en Toerisme (HI&T). Ook de ministers van deze twee departementen zullen ingelicht worden over de ontvangst van de petitie.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten