Jongeren vragen aandacht aan parlement voor de gevolgen van klimaatverandering in Marowijne

Jongeren vragen aandacht aan parlement voor de gevolgen van klimaatverandering in Marowijne

Een groep Inheemse jongeren uit Marowijne hebben de aandacht gevraagd van De Nationale Assemblée (DNA) ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering in hun district. Dit deden de jongeren middels een petitie die op dinsdag 3 mei 2022 is overhandigd aan de voorzitter van de DNA, Marinus Bee MSc. LL.B.

De dorpen Galibi, Pierekondre, Tapoekoe, Erowarte en Bigiston hebben te maken met erosie wat vervolgens het voortbestaan van de dorpen bedreigt. Ook stijgt het water van de rivier hoger dan normaal en is het in de droge tijd extra heet.

“Wij jongeren en onze families worden soms radeloos want zo kunnen we niet meer voor ons zelf zorgen en we zijn niet zeker van ons bestaan. We zoeken naar oplossingen. We zijn schoolgaande jongeren en onze dorpsbesturen rekenen op ons, als jong kaders”, luidt een passage uit de positie.

De jongeren geven aan al oplossingsmodellen te hebben waargenomen in andere gebieden van het land en doen het beroep aan het parlement voor de nodige ondersteuning, wel vragen zij om inspraak te hebben bij het bedenken van oplossingen in Marowijne.

Parlementsvoorzitter Bee is ingenomen dat de jongeren het initiatief hebben genomen om aandacht te vragen voor de problemen als gevolg van Klimaat verandering in hun district. Hij is het met de petitionarissen over eens dat de besluiten niet alleen in Paramaribo genomen moeten worden. “Komen jullie met voorstellen en we zullen zeker een open oor voor hebben”, geeft voorzitter Bee de jongeren aan.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten