Gepensioneerden BBGO dienen petitie in bij DNA

Gepensioneerden BBGO dienen petitie in bij DNA

Gepensioneerden uit overheidsdienst hebben op donderdag 23 januari 2014 een petitie aangeboden bij De Nationale Assemblée. De petitie is in ontvangst genomen door de Voorzitter van het Parlement, mevrouw Jennifer Geerlings – Simons, in bijzijn van de vice- Voorzitter mevrouw Ruth Wijdenbosh en enkele andere parlementsleden.

De Bond Belangenbehartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) komt op voor de gepensioneerden en de met hen gelijkgestelden. Het gaat de gepensioneerden om het welvaartsvaste pensioen, dat na jarenlange strijd is verkregen, niet meer waardevast is.

Bij het inpassen van de lonen en pensioenen in het huidige bezoldigingssysteem is deze groep niet  meegenomen. Nu hun petitie, waarin het probleem is verwoord, in handen is van het hoogste College van Staat, rekenen de gepensioneerden erop dat hierin spoedig een oplossing komt.

<< Terug naar berichten