Drie petities aangeboden aan het parlement

Drie petities aangeboden aan het parlement

De Community Based Organisation Network for Advocacy, bestaande uit verschillende organisaties die zich sterk maken voor kwetsbare groepen in de samenleving, heeft op 29 augustus 2017 drie petities en een rapport aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Geerlings-Simons. Het rapport bevat een onderzoek gedaan naar stigma en discriminatie onder lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders en mensen die leven met hiv in Suriname.

In de petities uiten de organisaties hun misnoegen over de hiv-testen die worden afgenomen bij sollicitaties en woningregistratie bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname. In de tweede petitie is aandacht gevraagd voor de onwaardige behandeling van hiv-patiënten door gezondheidswerkers. Er is onder andere opgenomen dat gezondheidswerkers, hiv-patiënten niet willen aanraken of grondig onderzoeken. In de derde petitie is er aan het parlement aandacht gevraagd voor de communicatie met doven en slechthorenden die leven met hiv en gezondheidswerkers. Er wordt geëist dat hun recht op toegang tot gezondheidszorg wordt nageleefd.  De drie petities zijn met gemiddeld elfhonderd handtekeningen ondersteund.

De voorzitter van het parlement vindt, dat mensen die in staat zijn te werken, ongeacht hun ziekte die gelegenheid moeten krijgen zulks te doen. Dit vraagstuk heeft de aandacht van de DNA en er zal zeker naar wetgeving gekeken moeten worden. Het parlement heeft voor 2018 de behandeling van de sociale wetten gepland. Ten aanzien van het afnemen van hiv-testen bij woningregistratie, zal mevrouw Simons contact opnemen met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Verder hebben de organisaties aangegeven, dat zij graag gesprekspartner van het parlement willen worden. De DNA-voorzitter heeft verder aangegeven bijzondere waardering te hebben voor het werk van de organisaties.

<< Terug naar berichten