DNA-voorzitter neemt petitie bond SoZaVo in ontvangst

DNA-voorzitter neemt petitie bond SoZaVo in ontvangst

Ambtenaren van de dienst Algemene Maatschappelijke Zorg (AMZ) van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), hebben onder leiding van de bond op dinsdag 16 april 2019 een petitie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons. Dit, in verband met enkele problemen waarmee de dienst te kampen heeft.

Deze problemen worden volgens de bond omschreven als:

  1. De veiligheid in de gebouwen, waardoor er brandgevaar voor mensenlevens aanwezig is.
  2. De slechte communicatie tussen de leiding en de werknemer.
  3. Het onrecht tegenover leidinggevenden die bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het personeel en de wijkkantoren moeten dragen, terwijl hun benoeming in die job achterwege blijft.
  4. Uitzetting van werknemers uit de gebouwen door de eigenaars vanwege betalingsachterstanden en het
  5. Ontbreken van adequate kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden om de job uit te voeren.

In de petitie wordt daarom aandacht gevraagd voor het bespreken en oplossen van deze problemen. De DNA-voorzitter heeft beloofd de petitie te zullen doorgeleiden naar de regering, zodat dit vraagstuk kan worden behandeld.

Klik hier voor de link

<< Terug naar berichten