BVL overhandigt petitie aan DNA-voorzitter in kwestie Imeao

BVL overhandigt petitie aan DNA-voorzitter in kwestie Imeao

Leraren en scholieren van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) hebben op dinsdag 7 december 2017 een petitie overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings – Simons. De aanbieding van de petitie heeft in het bijzijn van de voorzitter van de Bond van Leraren (BVL), de heer Wilgo Valies en enkele parlementariërs plaatsgevonden.

In de protestbrief is aandacht gevraagd voor een tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en de directeuren van Imeao-scholen getekende overeenkomst. Volgens de petitionarissen is het directeurenberaad niet bevoegd om afspraken te maken met het ministerie, die betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden. In de petitie is onder andere opgenomen, dat de sectie- en intersectie voorzitter in vergoeding zijn achteruitgegaan ten opzichte van het vorig jaar. Dat deze twee personen niet dezelfde vergoeding kunnen ontvangen, omdat de intersectievoorzitter de algemene coördinator is en de sectievoorzitter per school coördineert, staat ook in de protestbrief.

De afschaffing van de stage in het tweede leerjaar is verder ook een punt van bespreking, omdat de leraren geen ruimte hebben gekregen om zich hierover uit te laten. Studenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun zorgpunten bij de DNA-voorzitter aan te kaarten.  Er is gevraagd om de nieuwe structuur op de Imeao-scholen te continueren.

Parlementsvoorzitter Simons heeft de petitie, na die in ontvangst genomen te hebben, direct overhandigd aan MinOWC- minister de heer Robert Peneux. De DNA-voorzitter heeft de petitionarissen aangegeven de zaak te zullen bekijken en vragen de MinowC minister de situatie op te lossen.

<< Terug naar berichten