Buiten parlementaire politieke partijen dienen petitie in bij DNA

Buiten parlementaire politieke partijen dienen petitie in bij DNA

De buiten parlementaire politieke partijen, Democratie Ontwikkeling in Eenheid (DOE), Alternatief 2020(A20), Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Amazone Partij Suriname(APS) en maatschappelijke groepen hebben middels een petitie hun principiële bezwaren geuit aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee LL.B MSc. De indieners zijn tegen de voorgenomen wetswijziging in de ontwerpwetten Decreet uitgifte Domeingrond en de Zegelwet. Op woensdag 9 maart 2022 is de petitie overhandigd aan de voorzitter.

“Naast verlies van zeggenschap over de grond, zal de overheid ook een permanente bron van inkomsten verliezen indien de wetswijzigingen worden doorgevoerd. Slechts een kleine groep van kapitaalkrachtigen zullen worden bevoordeeld omdat zij alleen in staat zullen zijn de gronden op te kopen en wordt grootgrondbezit gestimuleerd” geeft Henk Ramnandanlall van de PALU aan. De bovengenoemde politieke partijen en de maatschappelijke groepen hebben de voorzitter gevraagd zijn invloed aan te wenden voor het ontwikkelen van een breed maatschappelijk gedragen visie over wat wij met grond willen en hoe die in de toekomst in te zetten voor de ontwikkeling van ons land. “Wij moeten gaan voor volksbelang", vult DOE voorzitter Steven Alfaisi aan.

Na de petitie in ontvangst te hebben genomen, heeft de voorzitter de aanwezigen toegesproken. “Alles wat u hierin heeft opgesomd, is ook de discussie geweest. De wet is terug naar de operatie tafel. En u weet wat gebeurd als iets op de operatie tafel beland. Het kan het overleven, maar soms ook niet. De argumentatie tijdens de behandeling geeft aan dat de leden serieus hebben geluisterd, behalve dat ze ook hun eigen benadering en onderzoek hebben gepleegd, is er ook geluisterd naar de samenleving”, geeft voorzitter Bee aan. Hij verzekert de groep dat de petitie met de leden van het parlement gedeeld zal worden en dat de punten die de groep zorgen baart, meegenomen zullen worden in de interne beraadslagingen.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten