Bezorgde bewoners Wageningen bieden petitie aan DNA

Bezorgde bewoners Wageningen bieden petitie aan DNA

Bewoners van Wageningen zijn bezorgd over de ongelimiteerde grondaanvragen die worden ingediend van de pleinen, sportvelden en percelen waarvan enkele al tientallen jaren door bewoners zijn gekocht of aangevraagd. Verder wordt de gemeenschap niet betrokken bij activiteiten en beslissingen rondom de Silo en het SML-complex en is de beloofde restauratie van het gemeenschapshuis Masanga uitgebleven. Al deze punten zijn vervat in een petitie, die op donderdag 15 juni 2017 is overhandigd aan de vicevoorzitter van De Nationale Assemblée Melvin Bouva MPA LLB. Op het parlement is een beroep gedaan om:

  1. De grondaanvragen van in die gemeenschap bekende stichting stop te zetten
  2. Het honoreren van aanvragen van bewoners die al tientallen jaren lopen
  3. Aandacht voor de problemen van Wageningen, zoals het restaureren van het gemeenschapshuis en
  4. Duidelijkheid over de toekomst van SML.

De vicevoorzitter heeft zijn waardering uitgesproken voor de gemeenschap die aan de bel trekt en beloofd om de petitie te delen met DNA-voorzitter drs. Jennifer Geerlings- Simons en collega parlementariërs. Restauratie van het gemeenschapshuis Masanga is volgens de heer Bouva van belang. Aan de petitionarissen heeft de heer Bouva de verzekering gegeven, dat DNA haar invloed zal aanwenden om de problemen van deze groep aan te pakken. Ten aanzien van de grondaanvragen zegt de vicevoorzitter dat eenieder dat mag doen, maar benadrukt dat wat gemeenschapsbezit is ook in hun handen moet blijven. De verantwoordelijke minister neemt uiteindelijk de beslissing, maar het belang van de samenleving moet vooropgesteld worden.

<< Terug naar berichten