Actievoerende Surinamers vragen in petitie aan DNA-voorzitter aandacht voor verhoogde maatregelen

Actievoerende Surinamers vragen in petitie aan DNA-voorzitter aandacht voor verhoogde maatregelen

Actievoerende Surinamers hebben op woensdag 20 januari 2021 een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. In de petitie vragen de actievoerders aandacht om de door de regering doorgevoerde en verhogende maatregelen te herzien en de beloftes aan het volk na te komen.

De petitionarissen eisen dat:

  1. De receptuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) per direct teruggedraaid wordt.
  2. De ambtenaren in dienst van de overheid die nog steeds niet zijn uitbetaald, zo spoedig mogelijk over hun salarissen beschikken. De de ambtenaren die thuis zijn geplaatst zonder een valide reden, waarvan hun gezinnen de dupe worden, dienen wederom geaccommodeerd te worden.
  3. De prijzen van consumptiegoederen en basis levensmiddelen in de winkels moeten per direct omlaag gebracht worden.
  4. De lang beloofde looncorrecties van de werkende klasse een feit horen te zijn.
  5. Herziening van de belasting herschreven wordt.
  6. Er betaalbare medische zorg en medicamenten beschikbaar is voor elke Surinamer
  7. De huidige koers die gepaard gaat met diverse noodlottige stijgingen op alle gebieden wordt gestabiliseerd.
  8. Er een eerlijk en transparant beleid wordt uitgevoerd naar het volk toe.
  9. Er gelijke kansen komen voor elke Surinaamse burger ongeacht bevolkingsgroep of geloofsovertuiging.

De assembleevoorzitter heeft na de overhandiging aangegeven, dat hij het eens is met vele zaken die in de petitie zijn opgenomen. “Als deel van de coalitie zullen wij ons best doen om overeind te staan. Inderdaad zijn er vele zaken beloofd, om ervoor te zorgen dat wij een beter Suriname krijgen,” aldus voorzitter Bee. De voorzitter heeft verder benadrukt, dat het parlement zich verplicht voelt om de noden van de samenleving aan te horen.

“Ik vraag u daarom om de regering de kans en ruimte te geven zaken aan te pakken. DNA zal een eerlijke bijdrage leveren. Dit parlement is geen verlengstuk van de regering, omdat wij geloven in de trias politica. Als volksvertegenwoordiging zullen wij ruimte creëren om met de regering te zitten en extra aandacht te vragen voor de opgesomde punten,” stelt parlementsvoorzitter Bee.

<< Terug naar berichten