Voorzitter Simons naar bestuursvergadering van ParlAmericas

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft van 9 tot en met 11 maart 2016 de 39ste Board of Directors Meeting van ParlAmericas in Ottawa, Canada bijgewoond. ParlAmericas is de organisatie van parlementen van de OAS landen.

Tijdens deze vergadering is onder andere het verslag van de vorige, de 38ste vergadering, behandeld en goedgekeurd. Op die vergadering heeft voorzitter Simons voor het laatst gefungeerd als president van de Group of Women Parliamentarians. In dit verslag is mevrouw Simons geroemd vanwege haar grote inzet binnen de Group of Women Parliamentarians. Door verschillende sprekers is onderstreept dat onder leiding van mevrouw Simons de organisatie een bijzondere ontwikkeling en groei heeft doorgemaakt. Verder is Suriname bedankt voor zijn bijdrage en gastvrijheid bij de organisatie van de ParlAmericas vergadering in 2013.

Na de goedkeuring van het verslag kwam verder aan de orde:

  • Bespreking van het werkplan voor het jaar 2016-2017
  • Bespreking financiële situatie ParlAmericas
  • Oriëntatiemissie van ParlAmericas in Haïti

Voorzitter Simons is sinds de vorige bestuursverkiezing van Parlamericas in Panama lid van het bestuur, dus de Board of Directors van ParlAmericas.

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt in november 2016 in Brazilië gehouden. De bestuursleden hebben informeel ook de problemen kunnen bespreken die hun landen hebben met de huidige economische situatie in de regio en de wereld. Deze zullen ook tijdens de verschillende activiteiten die voor het jaar 2016 zijn goedgekeurd formeel aan de orde komen.

 

 

 
<< Terug naar berichten