Voorzitter Simons naar 12de Plenaire vergadering ParlAmericas

Voorzitter Simons naar 12de Plenaire vergadering ParlAmericas

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons is in Panama City, Panama, waar zij op 4 en 5 september, de 12 de Plenaire Vergadering van ParlAmericas bijwoont.

Het doel van deze bijeenkomst is om met parlementariërs van gedachten te wisselen over verschillende acties die zullen bijdragen aan het ontwikkelen van de Amerika’s.  Ook zullen naar aanleiding van een eerder dit jaar belegde bijeenkomst van de wetgevers van het halfrond onderwerpen worden besproken die het parlementaire werk zullen uitdiepen. De onderwerpen zijn op het gebied van onderwijs en economische versterking, gezondheid, energie, milieu, migratie en veiligheid.

Verder worden deelnemers op de vergadering in de gelegenheid gesteld om te stemmen voor verschillende vrijgekomen functies in het ParlAmericas bestuur. Ook het voorzitterschap van de groep van vrouwelijke parlementariërs wordt vacant. Mevrouw Simons, nu nog voorzitter van ze groep, stelt zich niet herkiesbaar.

<< Terug naar berichten