Suriname in hoofdbestuur ParlAmericas

Suriname in hoofdbestuur ParlAmericas

Suriname, in de persoon van de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, is samen met Argentinië bij acclamatie gekozen in het hoofdbestuur van ParlAmericas. Ons land heeft moeten lobbyen voor deze positie, aangezien er voor de twee beschikbare zetels drie kandidaten waren. Paraguay had zich ook opgegeven voor een plaats in de Board of Directors. Suriname heeft ondersteuning gekregen van de meerderheid van de aanwezige landen van Zuid-Amerika waardoor Paraguay zich heeft teruggetrokken. Dit betekent dat Suriname en Argentinië bij acclamatie zijn gekozen.

Op 5 september is de zittingstermijn van mevrouw Simons als voorzitter van de Group of Woman Parliamentarians beëindigd. De DNA-voorzitter die in Panama vertoeft, heeft zich niet herkiesbaar gesteld, maar wel de kandidaat van Ecuador Gino Godoy, ondersteund. Mevrouw Godoy is de nieuwe voorzitter van deze afdeling van ParlAmericas.

Eén van de zaken die de groep van vrouwelijke parlementariërs onder voorzitterschap van mevrouw Simons heeft bereikt is het ontwikkelen van een gezamenlijk strategisch plan, waarin de prioriteiten en actielijnen die worden nagestreefd zijn vastgelegd. Om te voldoen aan genoemde verplichtingen zijn er aanbevelingen, verklaringen van betrokkenheid en een actieplan samengesteld.

Verder is het aantal online formulieren voor de inzet van het netwerk uitgebreid. Binnenkort zal ook de lancering van een interactieve kaart met videoboodschappen van parlementariërs uit het hele halfrond voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen en het bevorderen van vrouwelijk leiderschap in de politiek beschikbaar worden gemaakt.

Ook met partnerorganisaties die een gezamenlijk belang dienen heeft de groep nu meer contact en is er nog meer vooruitgang geboekt op dit gebied.

De twaalfde plenaire vergadering

Op 4 en 5 september is in Panama de 12 de Plenaire Vergadering van ParlAmericas gehouden. Het doel van deze bijeenkomst was om met parlementariërs van gedachten te wisselen over verschillende acties die zullen bijdragen aan het ontwikkelen van de Amerika’s.

Er is een keynote speech gehouden door dr. Marcel Salamin, director of the Diplomatic Academy van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama, die onder meer is ingegaan op de summit of the Americas en de regionale problemen die moeten worden opgelost. Tijdens de vergadering waren er verschillende presentaties over onder meer volksgezondheid, veiligheid en een presentatie van gendergevoelige parlementen. Chili heeft nu een quota wet, terwijl het parlement in Ecuador voor 40 procent uit vrouwen bestaat.

Verder heeft ParlAmericas uit een rondetafelbijeenkomst veel suggesties meegekregen voor een werkwijze die parlementen beter kunnen ondersteunen. Parlementen hebben aangegeven ondersteuning te willen met onder andere controle en toezicht op de regering, gender gevoelige parlementen en het formuleren van wetgeving. Enkele zaken die naar voren zijn gebracht ter ondersteuning van de parlementen zijn:

  • Voortzetting van de jaarlijkse meetings zodat parlementariërs elkaar kunnen ontmoeten en relaties kunnen aangaan
  • Meer workshops over specifieke zaken die de skills van parlementariërs verhogen
  • Het bevorderen van contacten tussen parlementen, zoals bilaterale studietours
  • Online resources van de meetings beschikbaar stellen voor de leden zodat die kunnen worden gebruikt wanneer ze terug zijn in hun parlement
  • Het mogelijk maken van Online live participatie vanuit de landen

Om de follow up vast te leggen en het effect van het werk te vergroten moet worden afgesproken dat parlementariërs op de volgende vergadering verslag doen en dat korte online verslagen mogelijk worden gemaakt.

Op 5 september is ook een paneldiscussie over onderwijs, migratie, milieu, participatie van burgers en democratisch bestuur gehouden. Nagegaan is met welke strategische partners ParlAmericas kan werken die kunnen helpen om besluiten te nemen. Voorzitter Simons heeft op tafel gelegd dat de problemen die de kleine landen hebben aangekaart door Caricom moeten worden opgelost.

Brazilië organiseert de volgende plenaire vergadering in 2016.

<< Terug naar berichten