Parlementaire delegatie naar ParlAmericas vergadering in Mexico

Parlementaire delegatie naar ParlAmericas vergadering in Mexico

Een delegatie van De Nationale Assemblée (DNA), met aan het hoofd voorzitter drs. Jennifer Simons, zal van 18 tot en met 20 juni 2019 de 11e Vergadering van het Parlementaire netwerk voor gendergelijkheidin Mexicostad, Mexico bijwonen.  Het thema van deze vergadering is “Het bereiken van evenwicht op werkgebied.” De afvaardiging van het parlement bestaat verder uit de leden Marinus Bee LL.B en Jenny Warsodikromo.

De vele voordelen van economische versterking van vrouwen zullen tijdens deze conferentie worden besproken. Parlementariërs uit Noord- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zullen bijeenkomen om goede wetten met elkaar uit te wisselen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen er diverse werksessies zijn. Enkele punten die besproken zullen worden zijn:

  • Werksessie over het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie op de werkplek
  • Het herkennen van vrouwenarbeid; de zorgeconomie
  • Discussies over wetten om de gaten in de economische rechten van vrouwen te dichten
  • Discussies over casestudies met betrekking tot dataverkenning en aan oplossingen werken ten behoeve van wetgeving
  • Mogelijke kansen voor vrouwen in de toekomst.

ParlAmericas ondersteunt parlementaire inspanningen om gendergevoelige wetgevende maatregelen te bevorderen. In nauwe samenwerking met partners uit het maatschappelijk middenveld worden programma’s voor gelijkheid van vrouwen en mannen en politiek leiderschap van vrouwen.

<< Terug naar berichten