Parlementaire delegatie naar ParlAmericas vergadering Costa Rica

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons staat aan het hoofd van een delegatie die van 15-18 maart 2017 de 42nd meeting of the Board of Directors of ParlAmericas en de 2nd Annual Gathering of the Open Parliament Network in San Jose, Costa Rica bijwoont. Voorzitter Simons is lid van de Board of Directors van de regionale parlementaire organisatie. De delegatie bestaat verder uit de leden Raymond Sapoen en Jitendra Kalloe.

Parlementariërs zullen discussieren over de belangrijke rol van een Open Parlement. Contact tussen burgers en parlementen, betrokkenheid van burgers bij wetgeving zijn belangrijke aspecten die ook worden besproken. Het gebruik van social media wordt op de voet gevolgd door deze regionale parlementaire organisatie. Volkvertegenwoordigers zullen getraind worden in het gebruik hiervan, omdat social media niet alleen positieve kanten maar ook zijn problemen kent.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  1. Versterking van de banden tussen burgers en volksvertegenwoordigers
  2. Het belang van toegang tot publieke informatie en transparante toezichtsorganen voor burgerparticipatie
  3. Samenwerking tussen parlementen: een overzicht van de wetgevende actieplannen en initiatieven
  4. Het ondertekenen van een Memorandum of Understanding tussen ParlAmericas en Latijns-Amerika voor transparantie in de wetgeving
  5. Smart parlementen: processen en hervormingen voor de vernieuwing en modernisering van de volksvertegenwoordigers.

Belang van deelname

Door aan deze vergaderingen deel te nemen wordt Suriname in de gelegenheid gesteld om met parlementen van OAS-landen en door ParlAmericas aangetrokken deskundigen te overleggen. Verder kan informatie worden verzameld en trainingen gevolgd, die Suriname in staat stellen om het proces naar een meer deskundig Open Parlement nog beter en met de ondersteuning van onze zusterparlementen uit de regio te verbeteren. De verkregen informatie zal na terugkeer in Suriname met deskundigen van DNA, de overheid, de private sector en andere belanghebbenden worden gedeeld.

<< Terug naar berichten