Parlementaire delegatie naar Ecuador voor ParlAmericas vergadering

Parlementaire delegatie naar Ecuador voor ParlAmericas vergadering

Assembleevoorzitter drs. Jennifer Simons staat aan het hoofd van een delegatie die van 12 tot en 14 maart 2019 in Quito, Ecuador, de 4th Gathering of the Parlamericas Open Parliament Network Beyond the Walls of Parliament: Strenghtening Parliamentary Oversight”, bijwoont. Voorafgaand aan deze vergadering zal voorzitter Simons deelnemen aan de  “47th meeting of the Board of Directors”.  Tot de delegatie behoren verder de leden drs. Asiskumar Gajadien en drs. Amzad Abdoel.

In Ecuador zullen volksvertegenwoordigers discussiëren over strategieën om het parlementaire toezicht te versterken, het bevorderen van de openheid in alle organisaties van de staat, de effectieve uitvoering van anticorruptie maatregelen om te komen tot duurzame ontwikkeling die in de 2030 agenda zijn opgenomen.

De bedoeling is dat de delegatie uit Suriname de opgedane kennis en informatie overbrengt naar de DNA en waar mogelijk implementeert in het ontwikkelingsproces van het parlement en wetgeving.

<< Terug naar berichten