Implementatie SDG-doelen rode draad bij reguliere ParlAmericas bijeenkomst

Implementatie SDG-doelen rode draad bij reguliere ParlAmericas bijeenkomst

Een parlementaire vertegenwoordiging bestaande uit; drs. Jennifer Simons (delegatieleider) en Ingrid Karta-Bink heeft de 16de reguliere vergadering van de ParlAmericas bijgewoond in Paraguay, Asuncion, van 30 oktober tot en met 1 november 2019. Onder het onderwerp “Het versnellen van de voortgang op agenda 2030; Goede praktijken voor parlementaire actie”, is de vergadering geopend.

Tijdens de meetings hebben de parlementariërs gereflecteerd op de progressie die is gemaakt bij het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG), vier jaar na de goedkeuring van de 2030 agenda.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

1)    Het openbaar maken van gegevens voor het volgen van de voortgang op de SDG-indicatoren.

2)    Onderzoek naar regionale vooruitgang bij de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit het parlementair perspectief.

3)    Van ‘woorden naar daden - Casestudies over hoe parlementen zich hebben aangepast en vooruitgang boeken om de Agenda 2030 te bereiken.

4)     Gendergelijkheid: een essentiële voorwaarde voor het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

5)    Partnerschap en samenwerking aanmoedigen voor een duurzame toekomst.

De wetgevende macht heeft in deze tijd een belangrijke rol te vervullen binnen de agenda van 2030. Ze moeten zich toewijden aan parlementaire acties die streven naar de doelstellingen van de 2030 agenda, zodat elk rechtsproject kan worden geïdentificeerd. Parlementariërs vertegenwoordigen de verschillende beleidsterreinen in het land. Het streven is dat de drie mogendheden namelijk de rechterlijke-, wetgevende- en de uitvoerende macht een strategie zullen vinden om samen te werken. Voorts moet er ook gewerkt worden aan de internationale relatie met andere landen. Het is de plicht van het parlement om het beleid te helpen formuleren.

<< Terug naar berichten