Geweld tegen vrouwen op de agenda van 9th Gathering of the Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas

Geweld tegen vrouwen op de agenda van 9th Gathering of the Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas

Tijdens de “9th Gathering of the Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas” op dinsdag 23 en woensdag 24 Mei 2017 in Buenos Aires, Argentinë, is de focus gelegd op wetgeving in de regio. Het thema van deze vergadering is: “Women’s Empowerment: Social and Political Responses.”

De voorzitter van De Nationale Assemblée drs. Jennifer Geerlings –Simons, heeft geparticipeerd in de discussie over seksuele misdrijven waarbij het vaak uitblijven van gepaste straf, het beschuldigen van het slachtoffer in plaats van de dader, het plaatsen van kinderslachtoffers in een ongunstige positie tegenover de dader en het toekennen van onwaarschijnlijk lage straffen voor verkrachting van soms zeer kleine kinderen aan de orde zijn gekomen. In dit verband heeft mevrouw Simons aangegeven, dat ook in Suriname de verhoging van strafmaat in de wet, niet altijd leidt tot werkelijk zwaardere straffen.

Verder zegt de DNA-voorzitter dat in sommige landen er een situatie is waarbij de regering aan het parlement verantwoording verschuldigd is, het parlement aan de samenleving, maar dat de rechterlijke macht aan niemand verantwoording verschuldigd is. De parlementsvoorzitter stelt dat het belangrijk is om een onafhankelijke rechterlijke macht te hebben, waarbij regeringen geen onwettige invloed kunnen hebben op specifieke processen maar dat tegelijkertijd ook transparantie en verantwoording nodig is van onze juridische instituten binnen het rechterlijk systeem zelf. Enkele ontwikkelde landen hebben daarvoor goede systemen en daar zouden we naar kunnen kijken.

<< Terug naar berichten