DNA-delegatie vertegenwoordigt Suriname op ParlAmericas-vergadering in Colombia

DNA-delegatie vertegenwoordigt Suriname op ParlAmericas-vergadering in Colombia

De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Geerlings- Simons, staat aan het hoofd van een delegatie die Suriname van 15 tot 17 november 2017 vertegenwoordigt op de 14de plenaire vergadering van ParlAmericas in Medellin, Colombia. Het thema van deze vergadering is: “Parlementaire acties ter bevordering van een verantwoord politiek dialoog.” Voorafgaand hieraan neemt de DNA-voorzitter deel aan de 44ste vergadering van de Board of Directors van ParlAmericas. De delegatie bestaat verder uit de leden: drs. Djoties Jaggernath en Nao-mi Samidin.

ParlAmericas is een regionale organisatie en een politiek forum voor het bevorderen van parlementaire diplomatie door middel van politiek dialoog in het inter-Amerikaans systeem.

In Colombia worden onder andere skills trainingen verzorgd over effectieve online onderzoekspraktijken. Verder zijn er panels die het bewustzijn verhogen om de 'nepnieuws'-uitdaging aan te pakken, parlementaire praktijken om de berichtgeving in de media over wetgevingskwesties te vergemakkelijken en een verantwoord politieke redevoering in het parlement te bevorderen.

Er zal door parlementariërs gebrainstormd worden over het bevorderen van verantwoorde politieke discussies. De volksvertegenwoordigers zullen in de gelegenheid gesteld worden om productieve dialoog te voeren met elkaar en het uitwisselen van goede wetgevingspraktijken met betrekking tot kwesties in inter-Amerikaans belang.

Voor Suriname is het van belang, indien het is vastgelegd in wetgeving, dat men daadwerkelijk op een verantwoorde wijze politieke discussies voert zodat er sprake kan zijn van een gezond functionerend parlement met als gevolg het verder opbouwen van het vertrouwen bij de samenleving.

<< Terug naar berichten