DNA - delegatie participeert in regionaal parlementair forum over HIV/Aids

Een parlementaire delegatie onder leiding van drs. Amzad Abdoel participeert op 30 en 31 mei 2017 aan het Regional Parlementarians Forum (RPF)- Follow up to the United Nations High Level Political Declaration on Ending Aids in Kingston, Jamaica. Ter voorbereiding aan deze bijeenkomst heeft het Nationaal Aids Programma (NAP) op woensdag 24 mei 2017 een presentatie gehouden in De Nationale Assemblée.

Tijdens de vergadering in Kingston, Jamaica, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden en oplossingsmodellen voor de bestrijding van HIV/ Aids. Diverse onderwerpen worden tijdens het Regionale Parlementaire Forum besproken.

  • Het bespreken van de doelen van de United Nations High Level Political Declaration of June 2016 en de gevolgen hiervan voor de parlementen in het Caribisch regio;
  • Het leggen van de basis voor een verhoogde betrokkenheid van nationale parlementen en de parlementaire commissies met betrekking tot health, social protection en justice;
  • Het bestuderen van de rol van parlementariërs bij het promoten van een gezonde levensstijl en welzijn voor alle leeftijden in de regio;
  • Het identificeren van constitutionele uitdagingen als gevolg van de criminalisering van seks in geselecteerde categorieën van bereidwillige volwassenen en discriminatie gebaseerd op gender identiteit en seksuele oriëntatie en
  • Het suggereren van strategieën, die parlementariërs kunnen aannemen en het bepleiten ter beëindiging van de Aids epidemie in 2030.

Op basis van deze doelen heeft het NAP de presentatie verzorgd aan het parlement. De nadruk is gelegd op de rol van parlementariërs bij de bestrijding van HIV/ Aids. Daarnaast is er gekeken naar de nationale strategieën in Suriname en hoe Suriname verder zal gaan met de bestrijding van HIV/Aids.

De leden Diana Pokie, Erwin Linga en drs. Djoties Jaggernath maken ook deel uit van de delegatie.

<< Terug naar berichten