De 10 th Plenary Assembly van Parlamericas; Economic Development

De 10 th Plenary Assembly van Parlamericas; Economic Development
De delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) die is afgevaardigd naar San José, Costa Rica om de 10 th Plenary Assembly van Parlamericas; Economic Development bij de wonen. Van links naar reschts: De DNA-Voorzitter drs. Jennifer Geerlings-Simons, BEP parlementariër Rudolf Zeeman, MC/ KTPI parlementariër Refano Wongsoredjo en MC/ NDP parlementariër Jenny Soedardjo-Warsodikromo.

De tiende Plenaire vergadering van ParlAmericas heeft van 22 tot 24 Augustus 2013 in San Jose, Costa Rica, plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn meer dan 80 parlementsleden uit 24 landen in Noord-Amerika, Midden-Amerika, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika bijeengekomen om te discussiëren over verschillende onderwerpen. Deze vergadering is beëindigd nadat de aanbevelingen, die zijn voortkomen uit een reeks werksessies, zijn gepresenteerd.

Vanuit De Nationale Assemblee (DNA) heeft een delegatie onder leiding van Voorzitter drs. Jennifer Geerlings-Simons de meeting bijgewoond. De voorzitter heeft de hoofdvergadering van de werkgroep van de vrouwelijke parlementariërs “ Conecting women’s rights to food security” en de werksessie “Natural resources” moeten leiden.

De actieve rol die de voorzitter vervult in deze internationale organisatie, heeft ertoe geleid dat zij werd gekozen als de nieuwe voorzitter van de Group of  Women Parliamentarians.  Zij werd afgelopen zaterdag, 24 augustus, met veertien stemmen gekozen tot voorzitter van de vrouwen groep. Haar tegenkandidaat van Guatemala kreeg acht stemmen. Brazil en Argentinie zijn voor Zuid Amerika gekozen uit in totaal vijf kandidaten voor twee plaatsen in de Board of Directors of ParlAmericas. Chili die ook de zelfde aantal stemmen had als Brazil en Argentinie trok zich terug ten gunste van de anderen. Binnen de  Caribbean is er consensus bereikt waardoor twee landen zich hebben opgegeven voor twee plaatsen zodat ze bij acclamatie werden gekozen. Voor Midden America was dit ook het geval. Guatemala en Costa Rica nemen daar de plaatsen in.  Costa Rica continueert hierbij de vertegenwoordiging in de Board of Directors of ParlAmericas.

Naast de voorzitter bestond de delegatie verder uit de DNA-leden Refano Wongsodikromo, Jenny Soedardjo-Warsodikromo en Rudolf Zeeman.

 

<< Terug naar berichten