Betrokkenheid van gemarginaliseerde groepen krijgt aandacht tijdens de 15de ParlAmericas vergadering in Canada

Betrokkenheid van gemarginaliseerde groepen krijgt aandacht tijdens de 15de ParlAmericas vergadering in Canada

Wij parlementariërs vertegenwoordigen het volk in alle geledingen nationaal en internationaal en daarbij moeten wij ons meer bewust worden van gemarginaliseerde en achtergestelde groepen waaronder vrouwen in rurale gebieden, inheemsen en migranten. Dit kwam onder andere naar voren tijdens de 15de Plenaire vergadering van ParlAmericas, in Victoria, Canada. Op deze vergadering zijn parlementariërs uit 26 landen van de Amerika’s en het Caribisch gebied bijeengekomen. Assembleevoorzitter drs. Jennifer Simons vertegenwoordigt De Nationale Assemblée (DNA) en is vergezeld van het lid Jenny Warsodikromo.

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat belangrijke aspecten, zoals het thema voor deze plenaire vergadering “Promoting Inclusive Societies for Sustainable Development”, daadwerkelijk een feit moet worden. Deze conferentie betekent verder dat de Amerika's een transformatie ondergaan.

Naast het delen van ervaringen is besproken hoe parlementen concrete actie kunnen ondernemen voor het ondersteunen en betrekken van achtergestelde groepen in de samenleving. Het gaat in deze om verschillende groepen die zijn achtergesteld op economisch - en sociaal gebied. Deze groepen moeten voor verdere ontwikkeling en bijdrage aan de samenleving volledige toegang hebben tot hulpbronnen, kansen, mensenrechten en ook deelnemen aan politieke besluitvorming. Dan pas kunnen ze profiteren van economische groei.

Commitment

De deelnemers aan deze vergadering in Canada hebben zich gecommitteerd aan negen punten. Eén van deze punten is het aannemen van wetgeving die voorwaarden schept voor gemarginaliseerde groepen. Verder is afgesproken dat er wordt samengewerkt met de diverse regeringen, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen om uitsluiting aan te pakken.

De vergadering heeft zich verder gecommitteerd aan versterking van mechanismen voor de parlementen om het vertrouwen in overheidsinstellingen te bevorderen, de transparantie en toegang tot informatie te verbeteren en jongeren aan te moedigen actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.

Er is aan de deelnemende landen voorgesteld zich in te zetten om migranten als gevolg van klimaatproblematiek duidelijker op de internationale lijst van vluchtelingen en migranten te laten opnemen. In de  volgende plenaire vergadering  zal de vooruitgang die is geboekt door de verschillende landen, ook aan de orde zijn.

Naast de plenaire vergadering is ook de bestuursvergadering gehouden. Voorzitter Simons is bestuurslid van ParlAmericas namens Suriname. Tevens was er op de eerste dag een training voor parlementariërs over de toezicht op bestedingen met als titel “Training Session on Parliamentary Budget Consultations.”

 

<< Terug naar berichten