Wet Suriname National Training Authority goedgekeurd

Wet Suriname National Training Authority goedgekeurd

In de openbare vergadering van donderdag 7 februari 2019 heeft De Nationale Assemblée (DNA) de ontwerpwet houdende instelling van de Suriname National Training Authority (Wet Suriname National Training Authority) behandeld en goedgekeurd. Deze  ontwerpwet is aangenomen met algemene 36 stemmen. 

Het doel is om het technische - en beroepsonderwijs en trainingen in Suriname te verbeteren. Verder moet de wet aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt, om zodoende werknemers beter te ontwikkelen, “employability" vergroten en de economie van ons land een extra stimulans geven. Het is daarom wenselijk een publiekrechtelijk orgaan in te stellen onder de naam ''Suriname National Training Authority”.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons zegt dat langzaam, maar zeker de basis wordt gelegd voor betere wetgeving om de samenleving te ordenen.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Rossellie Cotino MSc (voorzitter), Riad Nurmohamed PhD, Erwin Linga, Diana Pokie, mr. Raymond Sapoen, drs. Patricia Etnel MPA en Nao-mi Samidin.

<< Terug naar berichten