Wet Rij- en Voertuigenbelasting goedgekeurd in DNA

Wet Rij- en Voertuigenbelasting goedgekeurd in DNA

Met 28 stemmen vóór en 9 tegen heeft De Nationale Assemblée (DNA) op dinsdag 28 augustus 2018 goedkeuring verleend aan de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de heffing van een rij- en voertuigenbelasting (wet Rij- en Voertuigenbelasting). Met de aanname van deze wet is het verboden om zich op de weg te begeven met een rij- en voertuig waarover er geen of te weinig belasting is betaald.

Alle gebruikers van de weg zullen deze belasting betalen. Het dagelijks gebruik van de wegen door gebruikers van voertuigen zorgt voor achteruitgang en beschadiging van deze wegen. Jaarlijks kost het de overheid miljoenen om deze wegen te onderhouden. De Staat heeft de verplichting om te zorgen voor begaanbare wegen, maar krijgt niet de nodige bijdrage van de gebruikers.

Heractivering van deze belasting moet gezien worden in het kader van de voornemens van de overheid om inkomsten te genereren. Deze maatregel zal daarom ervoor zorgen dat de inkomsten van de Staat zullen toenemen.

Achtergrond

De heffing van deze vorm van belasting is in het jaar 2000 om diverse redenen door de toenmalige regering voor onbepaalde tijd vervallen verklaard. Overwegingen die hiertoe hebben geleid zijn de hoge aanmaakkosten van belastingkentekens en de administratieve werkzaamheden rond de aanmaak en verhoop hiervan.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit de leden drs. Amzad Abdoel (voorzitter), drs. Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, dr. Gregory Rusland, drs. Rossellie Cotino MSc, drs. William Waidoe en Wendell Asadang BSc.

<< Terug naar berichten