Wet op de staatschuld goedgekeurd met 26 stemmen

Wet op de staatschuld goedgekeurd met 26 stemmen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 1 november 2019 de ontwerpwet tijdelijke voorzieningen financiering staatsbegroting en nadere wijziging wet Staatsschuld aangenomen met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Bij de wijziging van de Wet op de Staatsschuld in 2017 (S.B. 2017 no. 10) zijn in artikel 3a voorzieningen getroffen met betrekking tot de gevolgen van de negatieve groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de stijging van de wisselkoers op de negatieve verhouding van het BBP met de totale staatsschuld. Voorts voorziet artikel 3a in de mogelijkheid voor de staat om
gedurende de daarin genoemde termijnen schuldverplichtingen aan te gaan, met dien verstande dat het totaal hiervan het begrotingstekort niet mag overschrijden. Echter blijkt dat in de praktijk artikel 3a op bepaalde daarin geregelde aspecten een verduidelijking van de regeling behoeft.
De wijzigingsvoorstellen betreffen naast bovengenoemde verduidelijking, eveneens aspecten van technische aard en andere aan de huidige omstandigheden en tijd noodzakelijke aanpassingen.

“We hebben een aangepaste en verbeterde Wet op de staatsschuld, een wet die aansluit bij de tijd. Geen enkele regering leent om andere dingen te doen dan ontwikkelingsprojecten voor de samenleving. Ik reken op de regering dat er vooral wordt gekeken naar productie verhogende projecten, landbouw en stimulering van ondernemerschap”, zegt de waarnemend voorzitter van het parlement Melvin Boua MPA LLB, na de aanname van de wet.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden drs. Oesman Wangsabesarie (voorzitter), Ronnie Brunswijk MBA, Daniella Sumter MPA, Riad Nurmohamed PhD, Jennifer Vreedzaam, drs. Rossellie Cotino MSc, Paul Somohardjo, dr. Gregory Rusland en Rudolf Zeeman. De wet is een initiatief geweest van drs. Amzad Abdoel.

<< Terug naar berichten